При підтримці
НГО "Клуб громадянських ініціатив", ініціативна група "Медик-інфо". Кафедра акушерства та гінекології ДонДМУ.
“Інформаційна магістраль – здоров'ю жінок”
Програма охорони репродуктивного здоров'я, репродуктивних прав жінок та попередження передракових та ракових захворювань жіночої статевої системи
Ru Головна

Медична енциклопедія
Анатомія, фізіологія
Статеве життя
Вагітність та пологи
   Діагностика вагітності
   Необхідні дослідження
   Календар вагітності
   Аборт
   Ускладнення
Пологи
   Кесарев розтин
   Післяпологовий період
 
Гігієна
Жіночі хвороби
Безплідність
Пологи

    До провісників пологів відносять нерегулярний переймоподібний біль внизу живота і ниючий біль у попереку, виділення з піхви слизу, що тягнеться (слизова пробка з каналу шийки матки), зменшення маси тіла при щоденному зважуванні, опушення й притиснення до входу в малий таз передлежачої частини плода, деяке розм'якшення й укорочення шийки матки (ознака "зрілості"),
Нове життя

Нове життя

    Найбільш очевидні провісники пологів - нерегулярні скорочення матки і виділення з піхви слизу (слизиста пробка).

    Початком пологів вважають: 1) появу регулярних скорочень м'язів матки - перейм, які на початку полог бувають кожні 10-12 хв, потім стають дедалі частішим і сильнішими; 2) згладжування шийки матки і розкриття маткового зіва; 3) відходження слизу, дещо забарвленого кров'ю; 4) утворення плідного міхура.

    З початком родової діяльності і до закінчення пологів жінку називають роділлею.

    Родовий акт забезпечується в основному родовими зганяючими силами, які включають: 1) скорочення м'язів матки, що періодично повторюються, - перейми; 2) ритмічні скорочення м'язів черевного преса, які приєднуються до перейм, - потуги.

    Перейми є основною зганяючою силою під час пологів Завдяки ним розкривається шийка матки, без чого неможливе зганяння плода і посліду з порожнини матки. Після розкриття шийки матки до перейм приєднуються потуги (скорочення поперечносмугастих м'язів черевного преса і діафрагми). Процес зганяння плода є результатом одночасної дії обох родових сил. Перейми також сприяють відокремленню від стінок матки плаценти і зганянню посліду. Перейми виникають мимовільно, роділля не може керувати ними за власним бажанням. Вони настають періодично, проміжки між переймами називають паузами.

    Скорочення матки починаються в ділянці дна і незабаром поширюються на всі м'язи тіла матки аж до нижнього сегмента. Скорочення матки бувають звичайно болючими. але вираженість больових відчуттів у різних жінок є неоднаковою.

Шийка матки на початку періоду розкриття
Шийка матки на початку періоду розкриття
а - первородящої; б - повторнородящої:
1 - внутрішній зів;
2 - зовнішній зів.

    Потуги настають рефлекторно внаслідок подразнення передлежачою частиною плода нервових елементів, закла-дених у шийці матки, параметральній клітковині і м'язах тазового дна. Потуги виникають мимовільно, проте роділля до певної міри може регулювати їх (посилювати або гальмувати). Вони відіграють певну роль лише в період зганяння плода і посліду. Під час потуг підвищується внутрішньочеревний тиск. Одночасне підвищення внутрішньоматкового тиску (перейми) і внутрішньочеревного тиску (потуги) сприяє тому, що вміст матки спрямовується в бік найменшого опору, тобто малого таза.

    Є три періоди пологів: перший - період розкриття, другий - період зганяння, третій - послідовий.

    Період розкриття починається з першими регулярними переймами і закінчується повним розкриттям зовнішнього зіва шийки матки. Період зганяння - з моменту повного розкриття шийки матки до народження дитини.

    Послідовий період - з моменту народження дитини до зганяння посліду.

    Початок першого періоду (розкриття) настає, коли перейми стають регулярними, з інтервалами 10-12 хв, тривалістю до 10-15 с. Поступово інтервали між переймами скорочуються і наприкінці першого періоду доходять до 2-3 хв. Тривалість перейм збільшується до 1-1,5 хв. У порожнині плідного яйця виникає підвищений тиск (його називають внутрішньоматковим), який зростає під час перейм. Внаслідок притиснення голівки до входу у малий таз створюється "смуга стикання" голівки плода з шийкою матки, що розкривається. Навколоплідні води у зв'язку з цим поділяються на передні у вигляді клиновидного соска і задні - основний об'єм навколоплідних вод (мал. 28).

Повне розкриття зовнішнього зіва
Повне розкриття зовнішнього зіва
голівка у вході до малого таза:

1 - смуга стикання;
2 - передні води;
3 - задні води.

    Через скорочення м'язових волокон тіла матки циркулярні волокна шийки розтягуються, що зумовлює її згладжування і розкриття. Згладжування шийки матки у первородящих відбувається послідовно, починаючи з внутрішнього зіва, поступово переходячи на всю шийку, а в повторнородящих - одночасно, у зв'язку з деяким розкриттям шийки матки на початку першого періоду.

    Перший період пологів закінчується повним розкриттям шийки матки. Розкриття вважають повним, якщо зів розширився на 11-12 см. При такому розкритті зів пропускає голівку і тулуб зрілого плода.

    Плідний міхур заповнений передніми водами, під впливом перейм він дедалі більше зростає. На кінець періоду розкриття напруження плідного міхура в паузах між переймами не слабне - він готовий до розриву. Найчастіше плідний міхур розривається при повному або майже повному розкритті зіва під час перейм (своєчасне відходження навколоплідних вод). Після розривання плідного міхура відходять передні води (100-200 мл). Задні води відходять відразу після народження дитини.

    Рідше плідний міхур розривається при неповному розкритті зіва, іноді навіть до настання пологів. Якщо плідний міхур розривається при неповному розкритті зіва, говорять про раннє відходження вод; відходження навколоплідних вод до початку родової діяльності називають передчасним. Раннє і передчасне відходження навколоплідних вод несприятливо позначається на перебігу пологів. У разі несвоєчасного розривання оболонок плідний міхур, який відіграє важливу роль у згладжуванні шийки матки і розкритті зіва, не діє.

    У другий період пологів (період зганяння) відбувається зганяння плода з матки через родові шляхи. Після відходження вод перейми на кілька хвилин припиняються, стінки матки внаслідок ретракції м'язів стають товстішими і тісніше прилягають до плода. Нижній сегмент і згладжена шийка матки з розкритим зівом утворюють з піхвою родовий канал, який відповідає розмірам голівки і тулуба плода.

    Після нетривалої паузи перейми поновлюються і посилюються. Незабаром до них приєднуються потуги. Приєднання потуг до зганяючих перейм означає початок процесу зганяння плода. Внаслідок внутрішньоматкового і внутрішньочеревного тиску, що зростає, здійснюються поступальні рухи плода родовим каналом і його народження. Період зганяння супроводиться великим напруженням усіх сил роділлі, посиленням діяльності серцево-судинної системи.

    Під впливом зганяючих сил - перейм і потуг - голівка плода опускається в малий таз, проходить через його порожнину до виходу. Коли голівка доходить до дна таза і починає дедалі сильніше тиснути на нього, потуги стають невтримними, посилюються і прискорюються. Проміжки між потугами зменшуються до 1,5-2 хв (при тривалості 60-80 с). З моменту наближення голівки до виходу з малого таза промежина починає випинатися. У подальшому при поступальному русі голівки починає розкриватися статева щілина, з'являється голівка плоду. Напруження промежини в цей час досягає найбільшої сили. При потугах, що тривають, відбувається народження плечового пояса, тулуба і ніжок.

    Після народження плода починається третій період пологів - послідовий. У цей період плацента й оболонки відокремлюються від стінок матки і з родових шляхів зганяється послід, який відшарувався.

    Після народження дитини матка скорочується, набуваючи круглої форми, дно її розташовується на рівні пупка, через кілька хвилин починаються ритмічні скорочення матки - послідові перейми.

    Завдяки цьому порушується зв'язок між плацентою і стінкою матки. Кров із судин накопичується між плацентою і стінкою матки, сприяючи подальшому відокремленню плаценти від місця прикріплення. Відходженню посліду, що відокремився від стінок матки, окрім перейм, сприяють потуги. Середня маса посліду становить 500-600 г, діаметр плаценти звичайно не перевищує 18-20 см.

    Послідовий період характеризується виділенням крові з матково-плацентарних судин, які ушкоджуються під час відшарування плаценти. При нормальному перебігу послідового періоду втрата крові досягає 150-300 мл (у середньому 250 мл). Таку втрату крові називають фізіологічною, і вона не позначається негативно на організмі жінки.

    Після зганяння посліду матка скорочується, кровотеча припиняється. З моменту закінчення пологів жінку називають породіллею.

    Після народження посліду починають обстеження родових шляхив. Виявлені розриви ретельно зашивають зі знеболюванням. За породіллею наглядають у пологовому залі протягом не менше як 2 год. Якщо скарг немає, стан задовільний, пульс и АТ у межах норми, матка щільна, виділення незначні, то породіллю переводять до післяпологового відділення, а новонародженого до дитячого відділення або до спільної з матір'ю палати, якщо така є.

    Тривалість пологів залежить від різних причин, здебільшого від характеру родових сил. Тривалість перших пологів звичайно більша, аніж повторних. У середньому в первородящих нині тривалість родового акту становить 10- 14 год, у повторнородящих - б-8 год.

    Найтривалішим є період розкриття: у первородящих він дорівнює в середньому 9-13 год, у повторнородящих- 5-7 год. Період зганяння в первородящих становить від З0 хв до 1 год, у повторнородящих від 5-10 до З0 хв. По-слідовий період у перво- і повторнородящих триває від 5-10 до З0 хв.